2012

ROK 2012

Dni Polski w Barcelonie
Projekt promujący kulturę polską w Katalonii, zorganizowany na terenie Poble Espanyol. W ramach wydarzenia odbyły się różnego rodzaju happeningi związane z najważniejszymi aspektami tradycji polskiej, koncerty i wystawy oraz jarmark prezentujący dokonania artystów polskich rozwijających swoją karierę zawodową w Katalonii i innych osób i instytucji działających na rzecz promocji Polski i Polaków w Katalonii. W programie imprezy znalazły się również przedstawienia teatralne i projekcje fimowe.

Termin realizacji: 3-6.05. 2012
Liczba beneficjentów: 1 800
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: Galeria AMBER ART w Poble Espanyol, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie.

Spotkanie z prawnikiem
Spotkanie poświęcone zagadnieniom reformy pracy oraz porady prawne dla Polaków mieszkających w Katalonii z udziałem Magdaleny Straszak z Kancelarii Rödl & Partner.

Termin realizacji: 12.07.2012
Liczba beneficjentów: 30
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: Rödl & Partner, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie.
INFO

Wizyta pracowników Muzeum Górnośląskiego z Bytomia
Projekt mający na celu wymianę doświadczeń pracowników Muzeum Górnośląskiego z Bytomia z pracownikami muzeów katalońskich; celem wizyty było dokształcanie kadry muzealnej między innymi w zakresie technik wystawienniczych i sposobów przechowywania różnego rodzaju dzieł.

Termin realizacji: 15-19.10.2012
Liczba beneficjentów: 8
Obszar realizacji: Barcelona
INFO