2013

ROK 2013

Polski punkt doradczo – konsultacyjny
Projekt zakładający utrzymanie działalności funkcjonującego od 2007 roku punktu doradczo-informacyjnego Polonii katalońskiej przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Katalońsko- Polskim. Najważniejsze usługi świadczone w ramach Punktu to przede wszystkim udzialanie informacji i porad na tematy związane z legalizacją stałego pobytu i integracją w miejscowej społeczności katalońskiej.

Termin realizacji: 2013 – 2015 r.
Liczba beneficjentów: 1 800 rocznie
Obszar realizacji: Barcelona
Sponsor: Projekt finansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Wystawa fotografii
Wystawa dwóch cykli fotografii szczecińskiego fotografika Tomasza Lazara – ‘’Linia brzegowa’’ i ‘’Teatr życia’’.

Termin realizacji: 19.02-5.03.2013
Liczba beneficjentów: 2 000
Obszar realizacji: Barcelona (CC Drassanes)
Współorganizowany z: CC Drassanes (Ajuntament de Barcelona), Photoartpress, Centrum Nauki, Biznesu i Kultury

GALERIA

Giza, la niña de la maleta
Tłumaczenie z polskiego na hiszpański filmu dokumentalnego opowiadającego historię żydowskiej dziewczynki, Gizy Alterwajn, wyniesionej w walizce z warszawskiego getta i oddanej pod opiekę polskiej rodzinie Ślązaków. Po 70 latach jedna z córek Ślązaków, Danuta Gałkowa, odnajduje Gizę (Stefcię) w Urugwaju.

Termin realizacji: 07. 2013
Liczba beneficjentów: 50 000
Obszar realizacji: Katalonia, Izrael, Urugwaj
Współorganizowany z: Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona i la Universidad ORT Uruguay.

FILM: Giza, la niña de la maleta

Polonijne spotkanie bożonarodzeniowe
Spotkanie bożonarodzeniowe mające na celu integrację różnych organizacji i nieformalnych grup polonijnych oraz kultywowanie, popularyzowanie i promowanie polskiej tradycji i obyczajów.

Termin realizacji: 12.2013
Liczba beneficjentów: 450
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: Stowarzyszenie Polaków na Majorce, Szkółka Polska, Stowarzyszenie, Kulturalne APLEC (Lloret de Mar), Agència Catalana de Joventut Rząd Autonomii Katalońskiej Generalitat, Sieć Schronisk Młodzieżowych Katalonii.

Wystawa fotografii Marcina Bieleckiego „Zawsze sprawni”
’’Zawsze sprawni’’ to cykl zdjęć wystawianych w ramach festiwalu Mostra Click 2013 skupiających się wokół walki tak sportowej, jak i tej z własnymi słabościami. Celem wystawy było uzmysłowienie widzom, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą tylko mobilizacją do spełniania własnych marzeń poprzez ciężką pracę. Zdjęcia pokazują trzy dyscypliny: pływanie, taniec i rugby na wózkach.

Termin realizacji: 8.06 – 9.06 i 5.11 – 29.11. 2013
Liczba beneficjentów: 3 000
Obszar realizacji: Katalonia (Cabrianes), Barcelona (Casa Elizalde)
Współorganizowany z: CC Casa Elizalde (Ajuntament de Barcelona), UM Pomorze Zachodnie, Centrum Nauki, Biznesu i Kultury

WYSTAWA M. BIELECKIEGO

Polonijny Jarmark Polski i wystawa malarstwa artystów polonijnych w ramach Dni Polski w REUS
Projekt pozwolił połączyć działania promocyjne ze wsparciem funkcjonowania organizacji polonijnych oraz udziału Polaków w życiu społecznym, ekonomicznym, kulturalnym Katalonii oraz promowaniu polskości poza środowiskami polonijnymi.

Termin realizacji: 25-27.10, wystawa 25.10 – 31.12.2013
Liczba beneficjentów: 1 600
Obszar realizacji: Reus (Tarragona)
Współorganizowany z: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie, Galeria AMBER ART w Poble Espanyol – Diana Niewiadomska Artystka polonijna, kurator wystawy „Przesyłka z Polski” – Monika Grygier