2014

ROK 2014

Instalacja „Więzi”
Wystawa polskiej artystki Katarzyny Chętnik. Temat prezentowanej instalacji stanowiły więzi między ludźmi, rozumiane jako wymiana emocji, słów, postaw oraz doświadczeń.

Termin realizacji: 21.11 – 13.12.2014
Liczba beneficjentów: 1 000
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: CC Drassanes (Ajuntament de Barcelona), Fundacja Kultury Polskiej.

ZDJĘCIA I ULOTKA PROJEKTU

Polonijne spotkanie bożonarodzeniowe
Spotkanie bożonarodzeniowe mające na celu integracji organizacji i nieformalnych grup polonijnych oraz kultywowanie, popularyzowanie i promowanie polskiej tradycji i obyczajów.

Termin realizacji: 12. 2014
Liczba beneficjentów: 580
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie.