2015

ROK 2015

Polska lat 80-ych XX wieku
Polska lat 80-ych ubiegłego wieku w percepcji katalońskiej pisarki Montserrat Cornet, autorki powieści ‘’Co robisz w Polsce, synu?’’

Termin realizacji: 28.01.2015
Liczba beneficjentów: 80
Obszar realizacji: Centre d’Estudis Stucom (Barcelona)
Współorganizowany z: Pracownia Polonistyczna przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Katalońsko-Polskim

Montserrat Cornet i Planells

Co robisz w Polsce, synu?/ Fill, que hi fas, a Polonia?

Wystawa malarstwa ’’Perfumy na sztalugach’’ i ‘’Panienki’’
Prezentacja innowatorskiej i doświadczalnej wystawy prac Justyny Neyman. Autorka przedstawiła przykłady stworzonego przez siebie nowego kierunku w malarstwie nazwanego „Duftart’’ i będącego sztuką malowania zapachów.

Termin realizacji: 29.04-29.05.2015
Liczba beneficjentów: 500
Obszar realizacji: CC Drassanes
Współorganizowany z: CC Drassanes (Ajuntament de Barcelona), Centrum Biznesu, Nauki i Kultury.

ZDJĘCIA PRAC

Koncert Trio Andrzeja Jagodzińskiego
Koncert z udziałem Trio jazzowego Andrzeja Jagodzińskiego dla publiczności katalońskiej.

Termin realizacji: 15.05.2015
Liczba beneficjentów: 150
Obszar realizacji: Casal de Cultura de Matadepera (Barcelona)
Współorganizowany z: Fundacja Promocji i Ajuntament de Matadepera

INFORMACJE O KONCERCIE (PL)

ANDRZEJ JAGODZIŃSKI (CAT)

NOTA PROGRAMA MATADEPERA  15.05.2015 (CAT)

Koncert charytatywny
Koncert charytatywny z udziałem zespołu „Ars Tunae” w auditorium ONCE w Barcelonie. Koncert miał na celu zdobycie środków na zakup licencji oprogramowania sprawdzającego dostępność stron www, dla osób niewidomych w projekcie realizowanym przy udziale Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Lubelski.

Termin realizacji: 5.06.2015
Liczba beneficjentów: 380
Obszar realizacji: Audytorium ONCE (Barcelona)
Współorganizowany z: Fundacja Bez Dyskryminacji, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji z Lublina, Konsulat Generalny RP w Barcelonie

Concierto en el Auditori de la ONCE.

Projekt w ramach Erasmus+ ‘’Edukacja dla pokoju. Międzypokoleniowa transmisja wiedzy osób dorosłych’’
Celem projektu było podniesienie kompetencji osób zaangażowanych w działalność Fundacji Gaudete zarówno pracowników jak i wolontariuszy. Uczestnicy mieli potrzebę poznania w jaki sposób w innych krajach takich jak Hiszpania rozwijane są obszary edukacji dla pokoju w transmisji międzypokoleniowej. Specjalną potrzebę uczestników stanowiło jak najlepsze wykorzystanie istniejących inicjatyw w obszarach: edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa, uczenie się przez całe życie, odbudowa pokonfliktowa, obywatelstwo europejskie, świadomość europejska. W ramach projektu zorganizowano wizyty w różnych instytucjach i organizacjach oraz przeprowadzono szkolenie.

Termin realizacji: 26.07-15.08.2015
Liczba beneficjentów: 8
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: Fundacja Gaudete z Katowic.