2018

ROK 2018

II Wystawa Tkanin Artystycznych Krzysztofa Koraba

Ciało ludzkie jest skomplikowanym tworem, tak jak i nasze wnętrze, często nierozszyfrowane, pełne zagadek, tajemnic i struktur nieodgadnionych, nawet dla nas samych.

Ciało, jego forma, budowa, od atomu, komórki, tkanki, poprzez widoczne kończyny z ich mechaniką ruchu, są dla mnie wielką inspiracja do budowania przestrzeni nieodgadnionych, intuicyjnie wyobrażonych emocji związanych z podświadomym odczuwaniem świata zewnętrznego wszystkimi zmysłami.

Nagromadzenie informacji docierających do nas z zewnątrz świata, połączonych ze skomplikowaną naszą budową wewnętrzną, daje nam przestrzeń identyfikacji nas samych ze światem na przestrzeni wizualnej.

Ciało składa się z poszczególnych komórek a nasza budowa wewnętrzna z doświadczeń i niezależnych myśli. Chcąc pogodzić obie struktury postanowiłem używać w moich pracach pojedynczych elementów, które po zmultiplikowaniu dają nam jeden spójny obraz, tak jak wiele czynników buduje nasze ciało i to co w nim.

Odczyt poszczególnych linii, plam, powielanych elementów, jest ważny przy każdej z prac ale można iść dalej i spróbować dostrzec mimo nakładających się tych samych linii, poszczególne pierwotne elementy komplikujące odczyt, budujące grafikę lub rysunek.

Ostatecznie tylko od naszej wyobraźni i dalece posuniętych możliwości dostrzegania piękna jak i form w abstrakcji zależy postrzeganie moich tkanino-grafik.

Tkaniny artystyczne traktuję jedynie jako medium do zrealizowania tematu lecz medium to w sposób dla mnie przejrzysty spełnia moje oczekiwania formalne , które na tej płaszczyźnie mogą się rozwijać, budować oraz kształtować raz za razem na nowo dając kolejne możliwości pokazania tego co w żaden inny sposób nie może być pokazane.”

Termin realizacji: 11-31.01.2018
Liczba beneficjentów:  800
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: EspaiCaixa Sagrada Família

ULOTKA 1

ULOTKA 2

ZDJĘCIA

Cykl Kina Polskiego

Inaguracyjny pokaz filmu Krzysztofa Kieślowskiego „Dekalog, część I: Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną”. Uczestnicy mogli poznać historię naukowca, skrajnego racjonalisty, który ślepo ufał osiągnięciom nauki i techniki. Kluczowe pytanie, przykuwające uwagę widza: „Kto to jest Bóg?” – zachęciło zgromadzonych do chwil refleksji i przemyśleń dotyczących sensu swojego życia. Po projekcji filmu uczestnicy wraz z organizatorami mieli możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami.

Termin realizacji: 21.03.2018
Liczba beneficjentów:  40
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: Espai Caixa Bruc

ULOTKA CAT

ULOTKA PL

ZDJĘCIA

Wystawa rysunku Katarzyny Tomczak „Świat 5D. Barcelona.”

Inspiracją przedstawionych prac jest wymarzona Barcelona artystki. Wybierała się tu kilka lat i dopiero odkąd stała się podróżniczką, jej marzenie się spełniło. Podczas kilkumiesięcznego pobytu w Barcelonie, pod wpływem otaczającej sztuki, przyrody i przestrzeni, w których się znalazła, powstały prace prezentowane na wystawie. Abstrakcja kryje w sobie magiczny obraz postaci, zwierząt, przyrody i architektury Barcelony. Ważnym aspektem prac są kolory Barcelony. Często pojawia się motyw różowych i żółtych kwiatów, z którymi artystka kojarzy to miasto.

Termin realizacji: 6-30.04.2018
Liczba beneficjentów:  800
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: Espai Caixa Sagrada Família

ULOTKA PL 1
ULOTKA PL 2
ULOTKA CAT
PLAKAT
ZDJĘCIA

Festival Dixieland de Tarragona 

INFO

1. Wystawa Polskiego Plakatu Jazzowego 

Strona wydarzenia

Wystawa prezentuje polskie plakaty o tematyce jazzowej powstałe po 1956 roku. We wcześniejszej dekadzie działania komunistycznego reżimu koncentrowały się na wykluczaniu jazzu z życia muzycznego w Polsce. Wykonywanie i słuchanie jazzu było zakazane, niestosowanie się do tych zaleceń powodowało represje wobec muzyków i słuchaczy. Ten rodzaj muzyki był dla ówczesnych władz wrogi ideowo, kulturowo, programowo. Na szczęście przetrwał i po liberalizacji życia w drugiej połowie lat pięćdziesiątych triumfalnie powrócił na polską scenę muzyczną. Był wykonywany na dużych festiwalach, klubach studenckich i innych małych scenach. Uczestniczenie w tych imprezach było istotne także w wymiarze pozamuzycznym, stanowiło manifestację światopoglądową odrzucającą oficjalne propagandowe dogmaty.

Czas odradzania się muzyki jazzowej w Polsce przypadł na najlepsze lata zjawiska artystycznego nazwanego Polską Szkołą Plakatu. Początki tego fenomenu to późne lata czterdzieste i wspaniałe plakaty filmowe, ale apogeum tego zjawiska graficznego przypadło na dekadę 1955-1965. Polska Szkoła Plakatu to pojęcie znane od lat wielbicielom sztuki, jednocześnie wymykające się łatwej definicji. Przyjmuje się, że cechą wspólną było wyniesienie plakatu z poziomu banalnej użytkowej grafiki do wysokiej klasy dzieł sztuki. Środki wyrazu stosowane przez grafików znacząco się od siebie różniły. Poczynając od rozbudowanych kompozycji malarskich, poprzez realizacje fotograficzne, układy liternicze, do projektów bazujące na znaku graficznym. Metafory, aluzyjność, prowokacje i intelektualne zagadki to także cechy związane z tym nurtem.

Począwszy od I Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Jazzowej Sopocie w 1956 roku, który był pierwszą znaczącą imprezą zorganizowaną na fali liberalizacji życia w Polsce, wszystkie większe wydarzenia związane z muzyką jazzową anonsowane były specjalnie zamawianymi plakatami. Najbardziej znane są druki do dużych festiwali (Jazz Jamboree, Jazz nad Odrą, Złota Tarka, Festiwal Pianistów Jazzowych, Spotkania Wokalistów Jazzowych), które w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych były dla jazz fanów świętami tej muzyki. Na tych imprezach koncertowali najlepsi polscy muzycy oraz największe gwiazdy światowego jazzu. Plakaty tych wydarzeń stanowiły cenne pamiątki i szybko stały się poszukiwanymi obiektami kolekcjonerskimi.

Projekty wykonywali najbardziej znani graficy Polskiej Szkoły Plakatu. W początkowym okresie szczególnie aktywni byli Jerzy Skarżyński, Rosław Szaybo, Waldemar Świerzy. Szaybo i Świerzy znani byli jako fani tej muzyki i uczestnicy imprez jazzowych. W w późniejszych latach dużą aktywność w realizowaniu projektów wykazywali Jan Sawka, Rafał Olbiński, Roman Kalarus, Lech Majewski. Do dzisiaj jazz i autorski plakat artystyczny ma w Polsce wielu miłośników. Plakaty prezentowane na wystawie to głównie prace wcześniejsze z najlepszych lat Szkoły Polskiej, uzupełnione o przykłady plakatów drukowanych niedawno. 

Termin realizacji: 20.04-2.05.2018
Liczba beneficjentów:  500
Obszar realizacji: Tarragona (Teatre de Tarragona)
Współorganizowany z: Ajuntament de Tarragona, Festival Dixieland de Tarragona, Galeria Plakatu Piotra Dąbrowskiego,
 Konsulat RP w Barcelonie,  Maciej Lewenstein.

ZDJĘCIA

ULOTKA

2. Projekcja filmu  „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” („Excèntrics, és a dir en el costat assolellat del carrer”) w reżyserii Janusza Majewskiego (2015). Premiera w Katalonii. V.O.S.C

Termin realizacji: 24.04

Liczba beneficjentów:  80
Obszar realizacji: Tarragona (Antiga Audiència)
Współorganizowany z: Ajuntament de Tarragona, Festival Dixieland de Tarragona.

ZDJĘCIA

Konferencja i film dokumentalny w 75 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim 

W kwietniu 1943 roku Niemcy podjęli decyzję o ostatecznej likwidacji getta warszawskiego, w którym przebywało wówczas 60 tysięcy osób. „Zapadła decyzja, że jutro, jeśli Niemcy przyjdą do getta, zacznie się opór” – opowiada Marek Edelman o spotkaniu Żydowskiej Organizacji Bojowej, które miało miejsce 18 kwietnia, czyli dzień przed rozpoczęciem aktu ostatecznej likwidacji. W zebraniu uczestniczył m.in. Mordechaj Anielewicz. Z całej tej grupy przeżyły tylko dwie osoby. O tragicznej walce i przebiegu powstania opowiada jego świadek i uczestnik – Marek Edelman. Ze skupieniem mówi o śmierci, samotności, strachu i potrzebie bezpieczeństwa ludzi zamkniętych w murach getta. Relację kończą przechowywane w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie fotografie młodych powstańców, m.in.: Mordechaja Anielewicza (dowódcy ŻOB, który zginął śmiercią samobójczą wraz z innymi bojownikami w otoczonym przez Niemców bunkrze), Miry Richrer, Arne Wilnera, Zygmunta Frydrycha, Eliezera Cellera i Lutka Rotblata.

Konferencja prof. Marició Janué i Miret „L’Aixecament del Gueto de Varsòvia: un gran símbol del valor humà de la resistència” oraz projekcja filmu dokumentalnego “Kronika powstania w Getcie Warszawskim wg Marka Edelmana”.

Termin realizacji: 9.05.2018
Liczba beneficjentów:  30
Obszar realizacji: Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Współorganizowany z: Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra (UPF), Konsulat Generalny RP w Barcelonie.

ULOTKA CAT

ULOTKA PL

ZDJĘCIA

Zarys Historii Polski

Prezentacja o historii Polski od zarania dziejów do czasów współczesnych w ramach promocji naszego kraju w Katalonii.  Spotkanie w języku hiszpańskim poprowadziła Urszula Salamon.

Termin realizacji: 16.05.2018
Liczba beneficjentów:  40
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: Espai Caixa Bruc

 ZDJĘCIA

Projekcja filmu „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” („Excèntrics, és a dir en el costat assolellat del carrer”) w reżyserii Janusza Majewskiego (2015).

http://www.culturapolaca.es/es,wydarzenia,1898.html

Termin realizacji: 6.06.2018
Liczba beneficjentów:  25
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: Espai Caixa Bruc i Konsulat Generalny RP w Barcelonie.

PLAKAT

Koncert Polskiej Muzyki Filmowej (Concert de Bandes Sonores del Cinema Polonès)

Koncert poświęcony polskiej muzyce filmowej.

Urszula Salamon (flet) i Bernat Casares (pianino) zagrali kompozycje wybitnych polskich kompozytorów m.in. Wojciecha Kilara, Zbigniewa Preisnera, Jana A.P. Kaczmarka, Andrzeja Kurylewicza, Jerzego Matuszkiewicza i Krzysztofa Komedy.

Termin realizacji: 13.06.2018
Liczba beneficjentów: 50
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: SCIAS, Espai Caixa Bruc i Konsulat Generalny RP w Barcelonie.

ZDJĘCIA

WIDEO

PLAKAT

ULOTKA CAT, POL

Spotkania z Magdaleną Tulli

Magdalena Tulli to polska pisarka i tłumaczka, uważana za jedną z najważniejszych autorek europejskiej literatury współczesnej. W roku 1995 otrzymała Nagrodę im. Kościelskich. Była również dwukrotnie nominowana do nagrody NIKE. Jej książki były tłumaczone na angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, chorwacki, słoweński, czeski, węgierski i łotewski. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2007 roku przyznano jej wyróżnienie Nagrody Literackiej Gdynia.

Spotkania z autorką w ramach promocji w Katalonii jej powieści „Włoskie szpilki” (kat.”Sabates de taló italià” , hiszp. „Zapatos de tacón italiano” ), opublikowanej przez wydawnictwo Raig Verd, kolejnej książki pisarki po „Skazie” (kat. „El defecte”).

www.culturapolaca.es

ULOTKI

Termin realizacji: 25 i 26.06.2018
Liczba beneficjentów:  100
Obszar realizacji: Barcelona i Girona
Organizacja: Wyd. Raig Verd

Dyskusyjny Klub Naukowy – edycja II

Temat: Uczenie się w ruchach społecznych

Czym są ruchy społeczne? Jaka jest różnica między „starymi” a „nowymi” ruchami społecznymi? W jakich warunkach się tworzą? Na czym polega zbiorowe działanie aktorów społecznych? Jaki jest związek między działaniem w sferze publicznej a uczeniem się? Na te i inne pytania próbowaliśmy odpowiedzieć na kolejnym już spotkaniu z cyklu Dyskusyjny Klub Naukowy.

Temat: Gender i nowe ruchy społeczne

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się czym jest gender w kontekście nowych ruchów społecznych. Zajęcia dotyczyły również relacji między działalnością w ruchach społecznych a konstruowaniem określonych tożsamości. Jedną z nich jest złożona tożsamość feministyczna. Opowiedzieliśmy sobie także na temat protestów w Polsce (m.in. Czarny Protest) i manifestacji w Katalonii dotyczących spraw kobiet.

Termin realizacji: 2-3.07.2018
Liczba beneficjentów:  8
Obszar realizacji: Barcelona

Współorganizowany z: Przemysław Szczygieł, doktorant pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego i absolwent Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. EspaiCaixa Bruc.

Wystawa Malarstwa Artystów Katalońskich

Wystawa malarstwa czterech artystów katalońskich w ramach promocji kultury katalońskiej w Polsce.

LOLA CHACÓN

Prace artystki inspirowane są naturą, malowane delikatnymi kolorami o szerokiej wzbogacej gamie barw, piękne wizualnie i plastycznie przenoszą w miejsca o malarskim pięknie.

ÀNNIA ARAGONÈS

Najmłodsza z czterech katalońskich artystów. Doskonałą techniką tworzy przestrzenie – znaczenie i treść każdej z jej prac. Są one wynikiem osobistej ekspresji bez rezygnacji z innowacyjnych rozwiązań.

JORDI GALBAN

Prace artysty zaskakują barwną interpretacją odwiedzonych przez artystę miejsc, które z dużym obiektywizmem prezentuje widzowi.

JOSEP ARAGONÈS

Szerokim, a zarazem unikalnym ruchem pędzla, artysta prezentuje różnorodność barw, przenosząc widza porzez tematykę morską ku swojej osobistej sztuce wyrażonej na płótnie.

Informacja o wydarzeniu na stronie Centrum Łowicka

ZDJĘCIA

Termin realizacji: 4-27.07.2018
Liczba beneficjentów: 500
Obszar realizacji: Warszawa
Współorganizowany z: Centrum Łowicka i Grup d’Art.

Dni Promocji Polski

Prezentacje o województwie zachodniopomorskim i katalońsko-polskiej współpracy naukowo-gospodarczej, wystawa fotograficzna, występ polskiego zespołu ludowego „Polanie” oraz stoiska promujące Polskę i polskie wyższe uczelnie.

Informacja o wydarzeniu na stronie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie

ZDJĘCIA

Prezentacja o województwie Zachodniopomorskim w języku polskim

Prezentacja o województwie Zachodniopomorskim w języku katalońskim

1. Wystawa fotograficzna Marcina Bieleckiego „Polska – kraj, który podejmuje wyzwania”.

Zdjęcia są zapisem wielu lat przemian ustrojowych w Polsce. Od kraju biednego, który wygrał swoją walkę z reżimem komunistycznym, do kraju bogacącego się, pełnego zdobyczy technologicznych i architektonicznych. Przykładem może być budynek Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, który został zaprojektowany prze jedno z najbardziej renomowanych biur architektonicznych w Barcelonie. Polska to kraj, który ceni tradycje i zwyczaje, przekazywane z pokolenia na pokolenie – ceni wiedzę i doświadczenie od osób starszych. Polska to również kraj dla młodych, którzy niegdyś adaptowali podwórka na kluby sportowe, dziś mają możliwość studiować na uczelniach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt.

Obecnie Polska należy do grupy 25 najbardziej rozwiniętych państw na świecie. Mamy wiele osiągnięć w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury. Wielu Polaków reprezentuje swój kraj poza granicami, zdobywając nagrody z różnych kategorii. Polska stawia na innowacje i rodzime technologie, które są cenione na całym świecie.

Prezentowane zdjęcia poprzez kontrast mają wskazać na niebywały wręcz wysiłek, jaki włożyli Polacy w odbudowę i rozwój swojego kraju. Najnowocześniejsze zdjęcia pochodzą z trzech ostatnich lat. Co ważne, Marcin Bielecki od wielu lat dokumentuje przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce. Jego prace są doceniane i nagradzane w wielu konkursach.

Termin realizacji: 10-30.10.2018
Liczba beneficjentów: 500
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: EspaiCaixa Bruc, Katalońsko-Polska Izba Naukowo-Gospodarcza, Global Exact.

PLAKAT

ZDJĘCIA

2. Występ grupy wokalnej POLANIE

Grupa wokalna POLANIE powstała trzy lata temu z inicjatywy członków stowarzyszenia «Amicale Polonaise en Pays Catalan» w Perpignan (Francja). Początkowo miała ona na celu wspomagać, poprzez teksty piosenek, naukę języka polskiego osobom uczęszczającym na kursy języka polskiego udzielane w ramach działalności stowarzyszenia. Z czasem, przyciągnięci bogactwem polskiej kultury ludowej mała grupa śpiewających osób przybrała formę zespołu wokalnego, jakim jest dzisiaj POLANIE.

Grupa liczy 13-u członków z akompaniamentem akordeonu. Repertuar zawiera piosenki ludowe, regionalne, biesiadne i patriotyczne, a zasób ich w polskiej tradycji jest prawie niewyczerpalny.

Śpiewem polskich piosenek w strojach ludowych z okolic Krakowa, grupa pragnie przyczyniać się do propagowania ducha polskich pieśni ludowych, kultury i tradycji. Śpiewając dla własnej przyjemności zespóŁ stara się przybliżyć „polskość” szerszej publiczności poprzez koncerty w miejscach publicznych: kolędy w kościołach, inne piosenki w czasie Święta Muzyki tak popularnego we Francji, w domach dla emerytów i okazji świąt bratnich polskich organizacji.

Termin realizacji: 27.10.2018
Liczba beneficjentów: 60
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: Associació de Gent Gran Esplai Virrei Amat.

Projekt finansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

PLAKAT

ZDJĘCIA

Koncert zespołu Ars Tunae „Música per a la tardor” 

Barceloński zespół Ars Tunae od ponad 20 lat specjalizuje się w muzyce europejskiej, hiszpańskiej i latynoamerykańskiej. Występuje z koncertami charytatywnymi w ramach programu ”Música para la esperanza”. Zespół składa się z 30 muzyków grających głównie na instrumentach strunowych takich jak lutnie, bandurrie, gitary oraz na instrumentach dętych i perkusyjnych. W zespole występują też 4 śpiewacy. Ars Tunae koncertował w miejscach tak emblematycznych jak Opera Barcelońska – Gran Teatre del Liceu – czy Barceloński Palau de la Música.

Termin realizacji: 10.12.2018
Liczba beneficjentów: 350
Obszar realizacji: Barcelona
Współorganizowany z: EspaiCaixa Associació de Gent Gran Esplai Virrei Amat.