75 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

Konsulat Generalny RP w Barcelonie i Universitat Internacional de Catalunya

w 75 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim zapraszają na

konferencję prof. Marii Concepció Janué i Miret oraz

na projekcję filmu dokumentalnego

Kronika powstania w Getcie Warszawskim wg Marka Edelmana”.*

Środa, 9 maja 2018 r. o godz. 18.00

Saló de Graus

Universitat Internacional de Catalunya

C/ Immaculada, 22

08017 Barcelona

*Konferencja w języku katalońskim.

Film w języku polskim z angielskimi napisami.

Wstęp wolny.

W kwietniu 1943 roku Niemcy podjęli decyzję o ostatecznej likwidacji getta warszawskiego, w którym przebywało wówczas 60 tysięcy osób. „Zapadła decyzja, że jutro, jeśli Niemcy przyjdą do getta, zacznie się opór” – opowiada Marek Edelman o spotkaniu Żydowskiej Organizacji Bojowej, które miało miejsce 18 kwietnia, czyli dzień przed rozpoczęciem aktu ostatecznej likwidacji. W zebraniu uczestniczył m.in. Mordechaj Anielewicz. Z całej tej grupy przeżyły tylko dwie osoby. O tragicznej walce i przebiegu powstania opowiada jego świadek i uczestnik – Marek Edelman. Ze skupieniem mówi o śmierci, samotności, strachu i potrzebie bezpieczeństwa ludzi zamkniętych w murach getta. Relację kończą przechowywane w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie fotografie młodych powstańców, m.in.: Mordechaja Anielewicza (dowódcy ŻOB, który zginął śmiercią samobójczą wraz z innymi bojownikami w otoczonym przez Niemców bunkrze), Miry Richrer, Arne Wilnera, Zygmunta Frydrycha, Eliezera Cellera i Lutka Rotblata.

Współpraca: Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie

El Consolat General de Polònia a Barcelona i la Universitat Internacional de Catalunya

en el 75è aniversari de l’esclat de l’Aixecament al Gueto de Varsòvia

us convida

a la conferència de la prof. Maria Concepció Janué i Miret

i a la projecció de la pel·lícula documental

Crònica de l’Aixecament al Gueto de Varsòvia segons Marek Edelman”.*

Dimecres, 9 de maig de 2018, a les 18 hores

Saló de Graus

Universitat Internacional de Catalunya

C/ Immaculada, 22

08017 Barcelona

*Pel·lícula amb subtítols en anglès

Entrada lliure

L’abril de 1943, els alemanys van decidir aniquilar definitivament el gueto de Varsòvia, on en aquell moment hi havia 60.000 persones. “Es va prendre la decisió que si demà els alemanys arribesin al gueto, començaria la resistència”, explica Marek Edelman sobre la reunió de l’Organització Jueva de Combat, que va tenir lloc el 18 d’abril, és a dir, el dia abans de l’inici de l’eliminació final. A la reunió participà entre d’altres, Mordechaj Anielewicz. Només dues persones d’aquest grup van sobreviure. Marek Edelman ens explica la lluita tràgica i el curs de la insurrecció. Parla de la mort, la soledat, la por i la necessitat de seguretat de les persones tancades entre les parets del gueto. El relat finalitza amb les fotografies conservades a l’Institut Històric Jueu de Varsòvia dels joves participants de l’Aixecament: Mordechaj Anielewicz (comandant de l’OJC, que es va suïcidar juntament amb altres combatents en un búnquer envoltat d’alemanys), Mira Richrer, Arne Wilner, Zygmunt Frydrych, Eliezer Celler i Lutek Rotblat.

Col·labora: Associació Cultural Catalanopolonesa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.