Członkostwo

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać tylko osoby pełnoletnie. Aby zostać członkiem należy wypełnić deklarację członkowską i uiścić kwotę członkowską (roczna kwota pobierana jest w miesiącu styczniu i wynosi 30 euro (kwota indywidualna) lub 40 euro (kwota rodzinna).

Do czego uprawnia członkostwo w Stowarzyszeniu?

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

–  uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia, które odbywa się przynajmniej raz do roku

– wpływać na decyzje Zarządu Stowarzyszenia, głosować w wyborach do Zarządu, zostać wybranym członkiem Zarządu, itp.

– Członkowie Stowarzyszenia są na bieżąco informowani  o wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i innych wydarzeniach,  które promuje organizacja (e-mailem).

– Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do bezpłatnego lub ulgowego wejścia na imprezy Stowarzyszenia oraz do ulg przy korzystaniu z kursów językowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Deklaracja członkowska