Katalońsko-Polska Izba Naukowo-Gospodarcza / Cambra de Ciència i Economia Catalanopolonesa

PL

Utworzenie Izby jest wynikiem współpracy między Akademią Morską ze Szczecina, Centrum Biznesu, Nauki i Kultury oraz Stowarzyszenia Kulturalnego Katalońsko-Polskiego z Barcelony. Nowo powstała Izba otrzymała specjalne wsparcie ze strony Senatu Akademii Morskiej ze Szczecina.

Głównymi celami działania Izby są:

a) Promowanie nauki polskiej w Katalonii i katalońskiej w Polsce.

b) Organizacja spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń o charakterze naukowym, zawodowym, gospodarczo-prawnym, społecznym i kulturalnym.

c) Promowanie łączności, integracji i wymiany między naukowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami innych polskich i katalońskich sektorów, aktywnie działających na polu katalońsko-polskim.

d) Udział w projektach w zakresie transferu technologii oraz komercializacji rezultatów badań naukowych.

e) Organizacja szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. 

f) Promocja, wymiana i integracja nauki europejskiej oraz światowej obecnej w Katalonii.

Email: plataforma@univehicle.eu

CAT

La creació de la Cambra de Ciència i Economia Catalanopolonesa va ser el resultat de la col·laboració entre la Universitat Marítima de Szczecin (Polònia), el Cercle de Negocis, Ciència i Cultura i l’Associació Cultural Catalanopolonesa (Barcelona). La fundació de la Cambra va obtenir el suport especial del govern de la Universitat Marítima.

Els objectius principals de la Cambra són:

a) promoció de la ciència polonesa a Catalunya i la ciència catalana a Polònia.

b) realització de trobades, jornades, conferències, seminaris, tallers, cursos, estudis i en general qualsevol activitat de caràcter científic, professional, empresarial, econòmica i jurídica, cívic o cultural.

c) promoció de la comunicació, la integració i l’intercanvi entre científics, empresaris i altres professionals polonesos i catalans actius en l’àmbit catalanopolonès.

d) participació en els projectes corresponents a la transferència de tecnologies i comercialització dels resultats de les investigacions científiques.

e) realització de cursos de formació en l’àmbit de la gestió d’empreses.

f) promoció, intercanvi i integració entre les ciències europees i mundials presents a Catalunya.

Email: plataforma@univehicle.eu

ESP

La creación de la Cámara fue el resultado de la colaboración entre la Academia Marítima de Szczecin (Polonia), el Círculo de Negocios, Ciencia y Cultura y la Asociación Cultural Catalano-Polaca (Barcelona). La fundación de la Cámara obtuvo el apoyo especial del gobierno de la Academia Marítima de Szczecin.
Los objetivos principales de la Cámara son:

a) Promoción de la ciencia polaca en Cataluña y la ciencia catalana en Polonia.

b) Realización de encuentros, jornadas, conferencias, seminarios, talleres, cursos, estudios y en general cualquier actividad de carácter científico, profesional, empresarial, económico y jurídico, cívico o cultural.

c) Promoción de la comunicación, la integración y el intercambio entre científicos, empresarios y otros profesionales polacos y catalanes activos en el ámbito catalano-polaco.

d) Participación en los proyectos correspondientes a la transferencia de tecnologías y comercialización de los resultados de las investigaciones científicas.

e) Realización de cursos de formación en el ámbito de la gestión de empresas.

f) Promoción, intercambio e integración entre las ciencias europeas y mundiales presentes en Cataluña.

Email: plataforma@univehicle.eu