Kursy języka polskiego / Cursos de polonès 1000 ALUMNES!!!

PRACOWNIA POLONISTYCZNA – 17 LAT, 1000 UCZNIÓW!

AULA DE POLONÈS – 18 ANYS, 1000 ALUMNES!

W 2013 roku projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach  programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”

L’aula de polonès de l’Associació Cultural Catalanopolonesa de Barcelona ofereix cursos de polonès per a grups de nivells A1, A2, B1, B2 i C1 de 120 hores de durada que es divideixen en mòduls de 20 hores. Els cursos s’imparteixen en horari de tarda/vespre dues vegades a la setmana (2 x 1,5 h). Una vegada finalitzat un mòdul, els alumnes tenen la possibilitat de continuar en un mòdul superior o poden afegir-se al grup més endavant. No obstant això, cal tenir present que per adquirir els coneixements bàsics de polonès cal fer classes com a mínim durant un any, sempre i quan es dediqui a l’estudi algunes hores fora de classe.  Els cursos comencen al setembre i finalitzen al juny. Al juliol s’ofereix un curs de caràcter intensiu (un mínim de 3 classes a la setmana x 1,5 h).

Apart d’aquests cursos, l’Associació ofereix també cursos especials de preparació per els exàmens oficials de polonès, cursos de conversa, individuals i cursos a mida per a empreses.

Els cursos estan impartits per un professorat amb una llarga experiència en l’ensenyament de polonès com a llengua estrangera.

Contacte: catalunya_polonia@yahoo.es

Pracownia polonistyczna przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Katalońsko-Polskim w Barcelonie oferuje grupowe kursy języka polskiego na poziomie A1, A2, B1, B2 i C1.  Każdy poziom to 120 godzin lekcyjnych podzielonych na sześć 20-godzinnych bloków.  Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych dwa razy w tygodniu (2 x 1,5 godz.). Po ukończeniu bloku uczniowie mogą bezpośrednio kontynuować naukę na wyższym poziomie lub dołączyć do grupy w późniejszym terminie. Mimo tego trzeba mieć na uwadze, że żeby posiąść podstawową wiedzę z języka polskiego, należy uczęszczać na lekcje przynajmniej przez rok i poświęcać czas na naukę w domu.  Kursy rozpoczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu. W lipcu zwykle oferujemy  intensywny kurs języka polskiego (co najmniej trzy lekcje tygodniowo x 1,5 godz.).

Oprócz w/w kursów Pracownia polonistyczna oferuje specjalne kursy przygotowcze do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego, kursy indywidualne oraz kursy dostosowane do potrzeb firm.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Kontakt: catalunya_polonia@yahoo.es

The Polish Classroom at the Catalan-Polish Cultural Association of Barcelona offers A1, A2, B1, B2 and C1-level Polish language courses for groups. Each one is 120 hours long and is divided into six 20-hour modules. The courses take place in the afternoons/evenings twice per week (2 x 1.5 hours). After finalizing a module, students may either move on to the next above module or join a group later on. Nevertheless, students should take under consideration that basic Polish skills are acquired at least after a 1 year course along with additional after class personal work. The courses start in September and end in June. There is an intensive course available in July (3 per week x 1.5 hours).

Besides these courses, the Association also offers specialized preparation for official Polish examinations, conversation and individual courses and custom courses for companies. The courses are taught by professionals with a thorough experience in teaching Polish as a foreign language.

Contact: catalunya_polonia@yahoo.es

El Aula de Polaco en la  Asociación Cultural Catalano-Polaca de Barcelona ofrece cursos de polaco para grupos de niveles A1, A2, B1, B2 y C1 que constan de 120 horas lectivas cada uno y se dividen en 6 módulos de 20 horas.  Los cursos se imparten en horario de tarde dos veces por semana (2 x 1,5 h). Al finalizar un módulo los alumnos tienen la posibilidad de continuar seguidamente en un módulo superior o pueden unirse al grupo más adelante. No obstante, hay que tener en cuenta que para adquirir los conocimientos básicos de polaco es necesario hacer clases, como mínimo, durante un año, siempre y cuando se pueda dedicar al estudio algunas horas fuera de clase. Los cursos empiezan en septiembre y finalizan en junio. En julio se ofrece un curso de carácter intensivo (por lo menos tres clases semanales x 1,5 h).

Aparte de estos cursos la Asociación ofrece también cursos especiales de preparación para los exámenes oficiales de polaco, cursos de conversación, individuales y cursos a medida para empresas.

Los cursos se imparten por un profesorado con una larga experiencia en la enseñanza del idioma polaco como lengua extranjera.

Contacto: catalunya_polonia@yahoo.es

Oferta kursów Pracowni Polonistycznej SKK-P znajduje się pod poniższym linkiem / L’oferta dels cursos de l’Aula de Polonès ACCP la trobareu en el següent enllaç: www.catalunya-polonia.eu 

Praktyki studenckie

Współpraca

Lektorzy/Professorat

Podręczniki/Text-books/Manuales

Egzaminy ceryfikatowe z jez. polskiego / Exàmens oficials de polonès