Lektorzy/professorat


Iwona Malecka – lektorka z ponad 25-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Absolwentka filologii hiszpańskiej na Barcelońskim Uniwersytecie Autonomicznym oraz filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Barcelońskim. Inicjatorka kursów języka polskiego w Stowarzyszeniu Kulturalnym Katalońsko-Polskim, założycielka Pracowni Polonistycznej oraz prezes Stowarzyszenia.

Iwona Malecka – professora amb més de 25 anys d’experiència a l’ensenyament de l’idioma polonès. Llicenciada amb grau en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Filologia Eslava per la Universitat de Barcelona. Va introduir els cursos de polonès a l’Associació Cultural Catalanopolonesa, va crear l’Aula de polonès i actualment és la presidenta de l’Associació.


Kamila Jankowska – lektorka z 10-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w Stowarzyszeniu pracuje od 4 lat. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, współautorka Słownika polszczyzny rzeczywistej. Interesuje się językoznawstwem, podróżami i kuchnią, prowadzi blog kulinarny smakowite.com.

Kamila Jankowska – professora amb 10 anys d’experiència en l’ensenyament del polonès coma llengua estrangera, treballa a l’Associació des de fa 4 anys. Llicenciada en Filologia Polonesa a la Universitat de Łódz, doctora de ciències humanes en l’àmbit de les llengües, coautora del diccionari Słownik polszczyzny rzeczywistej. Els seus interessos personals són les llengües, els viatges i la cuina (escriu un blog sobre cuina smakowite.com).