Pożegnanie Konsula Generalnego RP śp. Zygmunta Fabjanskiego