Praktyki

Zapraszamy na praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+ 

Oferujemy:

– praktyki zawodowe w polskiej instytucji pozarządowej
– uczestnictwo w działaniach na rzecz promocji kultury polskiej w Katalonii
– uczestnictwo w działaniach na rzecz integracji Polaków w Katalonii
– możliwość rozwijania kompetencji komunikacyjnych w środowisku wielokulturowym
– możliwość rozwijania umiejętności z zakresu zarządzania organizacją pozarządową

Postawowe wymagania:

– umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów MS Office, Photoshop, Skype
– umiejętność redagowania notatek prasowych, sprawozdań, streszczeń
– dobra znajomość jezyków polskiego, hiszpańskiego i angielskiego

Dodatkowe wymagania:

– odpowiedzialność i zaangażowanie
– systematyczność i punktualność
– pozytywne usposobienie

Mile widziane:

– znajomość języka katalońskiego
– umiejętność programowania stron internetowych
– doświadczenie w redagowaniu projektów

2013

Przyjęto na praktyki w Punkcie informacyjnym 7 studentów.

2014

Przyjęto na praktyki w Punkcie informacyjnym 6 studentów i w Pracowni Polonistycznej – 3.

2015

Przyjęto na praktyki w Punkcie informacyjnym 6 studentów i w Pracowni Polonistycznej – 1.

2016

Przyjęto na staż w Pracowni Polonistycznej  1 lektora.

2017

Przyjęto na praktyki w Stowarzyszeniu 5 studentów.

2018

Przyjęto na praktyki w Stowarzyszeniu 6 studentów, a w Pracowni Polonistycznej – 1.