Project: Tailored offers

Project: Tailored offers for adults – Fingerprints Learning

Number 2016-1-PL01-KA204-026628

O projekcie Tailored offers for adults – Fingerprints Learning

Projekt Tailored offers for adults – Fingerprints Learning to inicjatywa skoncentrowana na wymianie praktyk i doświadczeń w sferze edukacji osób starszych. Projekt powstał z myślą o tym sektorze osób, któremu, w kwestii rozwoju i edukacji, wciąż poświęca się za mało uwagi. Przedsięwzięcie wyrasta więc z głębokiej potrzeby stworzenia odpowiednich warunków do nauki i aktywnej działalności seniorów.

Na stronie internetowej projektu czytamy, że jego założenia szczegółowe dotyczą takich działań jak podnoszenie kompetencji edukatorów, nauczycieli i trenerów osób dorosłych. Równie ważny jest wzrost międzynarodowego wymiaru kształcenia seniorów poprzez współpracę między organizacjami z krajów partnerskich, a także rozszerzanie oferty edukacyjnej zgodnej z potrzebami osób starszych[1].

Partnerami przedsięwzięcia są organizacje zajmujące się kształceniem osób dorosłych, a przede wszystkim osób starszych z Hiszpanii (Katalonia), Polski, Portugalii i Szwecji. W celu wymiany dobrych praktyk i wiedzy typu know-how, zorganizowane były spotkania dla uczestniczek i uczestników projektu. Gospodarzem pierwszego spotkania było Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie w Barcelonie. Drugie spotkanie odbyło się w Portugalii, którego inicjatorem był  Instituto Príncipe Real – Associação para a Inovação e Desenvolvimento. Natomiast specjalne szkolenie odbyło się w Uppsali (Szwecja) zorganizowane przez Cajoma.

Organizacje partnerskie pracowały nad raportami zawierającymi między innymi stronę opisową praktyk edukacyjnych wobec seniorów stosowanych w każdym z krajów. W raportach przedstawiono działalność organizacji reprezentujących sektor edukacyjny, kulturowy i pozarządowy w regionach objętych obserwacją, a także metody pracy. Całość uporządkowano w formie modułów, które opisują praktyki w poszczególnych państwach:

  • Moduł I (Polska) – Pamięć osób starszych; widzenia i percepcja
  • Moduł II (Hiszpania) – Języki obce. Kto chce się nauczyć chińskiego?
  • Moduł III (Szwecja) – Kto lubi tańczyć? Dla kogo są laptopy? Uppsala – miasto przyjazne ze względu na wiek
  • Moduł IV (Portugalia) – Mamy czas

Raporty zawierają informacje na temat zastosowanych metod edukacyjnych i aktywizujących osoby starsze. Celem podjętych działań była wymiana doświadczeń organizacji z zakresu podnoszenia jakości życia osób starszych. To także zaangażowanie i włączenie seniorów do udziału w życiu społecznym, czy odkrywanie przez nich poczucia własnej wartości. Kluczowym zadaniem były też szkolenia i warsztaty uczące utrzymywać aktywnie ciało i umysł, na przykład poprzez lekcje tańca czy języków.

We wrześniu br. w Katowicach odbyło się końcowe spotkanie dyskusyjne dotyczące sporządzonych dokumentów.

Raporty dostępne są tutaj:

Opracował: Przemysław Szczygieł

[1]                     http://fingerprintproject.wixsite.com, dostęp dnia: 2017-08-09.