Internacjonalizacja uczelni

Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie (Associació Cultural Catalanopolonesa) w Barcelonie od kilku lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie umiędzynaradawiania polskich uczelni. W ostatnim okresie przeprowadzono:

– Wymianę naukową (staże naukowe lektorów języka polskiego z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Białostockiego (UwB) oraz Szkoły ‘’Pollando’’ – 4 staże w Pracowni Polonistycznej Stowarzyszenia w latach 2013-2016);

– Staże studenckie studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) w Pracowni Polonistycznej Stowarzyszenia – przyjęto 4 studentów.

– Wymianę w ramach Erasmus Mobility z polskimi uczelniami: Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji z Lublina (WSPA), Uniwersytetem Adama Mickiewicza z Poznania (UAM), Uniwersytetem Artystycznym z Poznania (UAP), Politechniką Lubelską (POLLUB), Wyższą Szkołą Europejską z Krakowa (WSE), Uniwersytetem Białostockim (UwB), Uniwersytetem Ekonomicznym z Krakowa (UEK), Akademią Obrony Narodowej z Warszawy (AON), Uniwersytetem Wrocławskim (UWr), Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia (WSKSiM).

W 2013 r. w wymianie LLP Erasmus Mobility wzięło udział 7 pracowników z POLLUB i 1 z UwB, a na praktyki przyjęto 7 studentów,

W 2014 r. w wymianie LLP Erasmus Mobility wzięło udział 9 pracowników z 5 polskich uczelni, a na praktyki przyjęto: w Punkcie informacyjnym – 6 studentów, a w Pracowni Polonistycznej – 3.

W 2015 r. w wymianie Erasmus+ wzięło udział 16 pracowników z 4 polskich uczelni (UAM, WSE, UwB, WSPA):
https://www.tarragona.cat/educacio/noticies/noticies-2015/delegacio-polonesa-visita-l2019imet )a na praktyki przyjęto: w Punkcie informacyjnym – 6 studentów, a w Pracowni Polonistycznej – 1.

W 2016 r. w wymianie Erasmus+ wzięło udział 8 pracowników z UAM, a na praktyki przyjęto 5 studentów.

W 2017 r.  w wymianie Erasmus+ wzięło udział 4 pracowników z UAM oraz 1 z AON, natomiast na praktyki przyjęto 5 studentów.

W 2018 r. w wymianie Erasmus+ wzięły udział 2 osoby – 1 wykładowca z WSKSiM oraz 1 pracownik z UAM, natomiast na praktyki w Stowarzyszeniu przyjęto 6 studentów oraz 1 studentkę w Pracowni Polonistycznej.

W 2019 r. w wymianie Erasmus+ wzięło udział 2 pracowników z UAM, 2 z WSKSiM, 1 z POLLUB oraz 1 z WSPA, natomiast na praktyki przyjęto 2 studentów.

– Prelekcje i wykłady – udział w 5 prelekcjach w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i na Uniwersytecie Białostockim.

– Prezentacje – prezentacja promocyjna Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji z Lublina dla uczniów szkół średnich w Tarragonie.

Zdjęcia z wydarzenia

– Wykłady polskich naukowców i pisarzy na Universitat Internacional de Catalunya.

– W 2017 r. – wykład w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (International Week 20-24.03.2017) i na Uniwersytecie Zielonogórskim (II Konferencja „Adónde vas España?”).

– W 2019 r. – wykłady i prezentacje w ramach Dni Katalonii w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.