III ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY, WARSZAWA, 22-26.09.2007